Steiner -lukioon hakeminen

Steinerlukio on mukana yhteishaussa ks. Opintopolku.fi

Peruskoulun hyväksytty suorittaminen on vaatimus lukioon pääsemiselle. Lisäksi opiskelijalla tulee olla motivaatio lukio-opintoihin ja edellytykset lukion vaatimaan työskentelytapaan. Keskiarvoraja lukioon on 7.0.

Steinerlukio on erityistehtävän saanut lukio. Steinerpedagogiikan mukaisia koulukohtaisia kursseja on tarjolla 18, joista vähintään 12 on suoritettava.