Oppilaskunta

Lahden Rudolf Steiner – koulussa toimii kaksi oppilaskunnan hallitusta; lukiossa ja perusopetuksessa. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat.
Perusopetuksen oppilaskuntaa edustaa hallitus, jossa on jäseniä luokilta 6 - 9. Hallitus valitaan aina jokaisen lukuvuoden alussa. Perusopetuksen oppilaskunnan hallitus kokoontuu viikoittain. Hallitus edustaa kaikkia perusopetuksen oppilaita.

Lukion oppilaskunta

Lukion oppilaskunnan hallitus koostuu eri-ikäisistä, vapaaehtoisista lukiolaisista. Hallitus pyörittää lukiotilaa, paikkaa, jonne lukiolaiset voivat mennä viettämään aikaa esim. hyppytunneilla. Lisäksi oppilaskunnan hallitus järjestää yläkoululaisille ja lukiolaisille erilaista toimintaa mm. teemapäivien muodossa ja juhlapyhien aikaan. Oppilaskunta myös kierrättää vanhoja lukiokirjoja oppilaalta oppilaille. Hallitus on lukiolaisten ääni opettajainkokouksissa, ja lisäksi se on ollut mukana Päijät-Hämeen lukioiden oppilaskuntatapaamisissa.