Oppilaskunta

Lahden Rudolf Steiner –koulussa toimii kaksi oppilaskunnan hallitusta; lukiossa ja perusopetuksessa. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat.
Perusopetuksen oppilaskuntaa edustaa hallitus, jossa on jäseniä luokilta 6 - 9. Hallitus valitaan aina jokaisen lukuvuoden alussa. Perusopetuksen oppilaskunnan hallitus kokoontuu viikoittain. Hallitus edustaa kaikkia perusopetuksen oppilaita.

Lukion opiskelijakunta

Lukion opiskelijakunnan hallitus koostuu vapaaehtoisista lukiolaisista. Hallitus pyörittää lukiotilaa, paikkaa, jonne lukiolaiset voivat mennä viettämään aikaa esim. hyppytunneilla. Lisäksi opiskelijakunnan hallitus järjestää lukiolaisille erilaista toimintaa mm. teemapäivien muodossa ja juhlapyhien aikaan. Hallitus on myös lukiolaisten ääni opettajankokouksissa.