Steiner -lukioon hakeminen

Steinerlukio on mukana yhteishaussa ks. Opintopolku.fi

Lahden Rudolf Steiner -koulun lukion jatkuva haku, Kesä 2021, 17.6.2021 alkaen Kouluun ja päiväkotiin hakeminen -linkin (http://www.lahdensteiner.fi/etusivu/kouluun-ja-paivakotiin-hakeminen) alta löytyvän lomakke täyttämällä.

Peruskoulun hyväksytty suorittaminen on vaatimus lukioon pääsemiselle. Lisäksi opiskelijalla tulee olla motivaatio lukio-opintoihin ja edellytykset lukion vaatimaan työskentelytapaan. Keskiarvoraja lukioon on 7.0. Keskiarvoon lasketaan meillä myös kuvataide, kotitalous, käsityö, musiikki ja liikunta. 

Lataa lukion aloittavien valintakortti 2021-2022 tästä

Lukion opetussuunnitelma 2021