Lukion opiskelijahuolto

Lukion opiskelijan tukena on monipuolinen opiskeluhuolto. Opiskelijoiden oppimista sekä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia tukee koko kouluyhteisö. Opiskeluhuollosta vastaa opiskeluhuoltoryhmä. Sen jäseniä ovat rehtori, koulupsykologi, koulukuraattori, lukioterveydenhoitaja, luokanvalvojat, erityisopettaja sekä oppilaskunnan edustaja. Opiskeluhuolto jaetaan nykylain mukaan yhteisölliseen ja yksittäiseen opiskelijahuoltoon. Yhteisöllisen opiskeluhuollon luonne on ennaltaehkäisevää ja yleisluonteista. Yksittäisen opiskelijan asiassa kootaan tapauskohtainen asiantuntijaryhmä. Aloite ryhmän perustamiseen voi tulla kotoa, opettajalta tai koulun muulta henkilökunnalta. Lupa ryhmän perustamiseen saadaan opiskelijalta ja alaikäisen opiskelijan ollessa kyseessä, huoltajalta. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä mm. sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Terveydenhoitaja

Lukion terveydenhoitaja

Sanna Taipale, 044 4163 121

sanna.taipale@phhyky.fi

Kaupunginsairaalan Masto-siipi 5. kerros,

Harjukatu 48, 15100 Lahti.

Ajanvaraus ja neuvonta

Terveydenhoitajan puhelinneuvonta ma - pe klo 8.00 - 9.00.

Ajanvaraus opiskeluterveydenhuollon toimistosta puh. 044 4163 658.

Vastaanotto ilman ajanvarausta ma - pe klo 8 - 10.30, muulloin ajanvarauksella.

Lukiolaisille tarjotaan mahdollisuus terveystapaamiseen 1. tai 2. luokan aikana. Opiskelijat voivat myös itse varata ajan terveydenhoitajalle. Opiskeluun liittyvissä asioissa on mahdollisuus päästä lukiolääkärin vastaanotolle terveystarkastuksen pohjalta. Opiskeluterveydenhuollon kaikista peruuttamatta/käyttämättä jätetyistä lääkäriajoista peritään 15 vuotta täyttäneiltä asetuksen mukainen maksu.

Psykologi

Koulussamme työskentelee koulupsykologi Lari Laakkonen. Hän toimii myös Lahden yhteiskoulun lukion psykologina. Larin vastaanotto on Lahden yhteiskoululla.

Larin luokse voi tulla keskustelemaan esimerkiksi:

  • jaksamiseen, masennukseen, stressiin tai jännitykseen liittyvissä asioissa
  • opiskelumotivaatiosta
  • ihmissuhteista
  • tulevaisuuden suunnitelmista
  • oppimisvaikeuksista
  • mistä tahansa itseä kiinnostavasta asiasta, johon kaipaa näkökulmia tai tukea

Koulupsykologin luona käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Keskustelun lisäksi koulupsykologin luona on mahdollisuus tehdä oppimisvalmiuksia sekä muita opiskelua ja elämäntilannetta kartoittavia tehtäviä. Tarvittaessa koulupsykologi auttaa hakeutumaan jatkotutkimuksiin ja / tai -hoitoon. Varaa aika tai kysy lisää:

Käymällä paikan päällä, päivystys lukuvuoden aikana tiistaisin klo 12.45 - 16.00. Koulupsykologin huone sijaitsee Museon alakerrassa (käynti Rauhankadun puoleisesta ulko-ovesta).

  • Sähköpostilla: lari.laakkonen(at)lyk.fi
  • Puhelimitse tai tekstiviestillä 044 4885 540
  • Luokanvalvojan, rehtorin tai opon välityksellä

Tervetuloa!

Koulukuraattori

Koulukuraattori toimii koulun sosiaalityöntekijänä. Hän auttaa ja tukee oppilaita, joilla esiintyy ristiriitoja kavereiden kanssa, haluttomuutta käydä koulua tai levottomuutta oppitunneilla. Koulukuraattorin puoleen voi kääntyä erilaisissa koulunkäyntiin ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvissä ongelmissa. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Lahden steinerlukion kuraattori on Nina Lahtinen. Kuraattorin työhuone sijaitsee Lahden yhteiskoululla, vanhan koulurakennuksen, Museon, pohjakerroksessa, jonne on kulku Rauhankadun puoleisesta päädystä. Kuraattori on tavattavissa koululla koulupäivisin.

Päivystysaikana tiistaisin klo 12.45 – 16 kuraattori on tavattavissa ilman ajanvarausta.

Kuraattorin tavoittaa puhelinnumerosta 044 4885 543 tai sähköpostitse osoitteesta maija.halme(at)lyk.fi.

Tervetuloa!