OPPIKIRJAT lukuvuonna 2018 – 2019

OPPIKIRJALISTA 2018-2019

Abikurssien kirjallisuus sovitaan opetusryhmien kanssa.

10. luokka

Oppiaine

Kurssi-koodi

Pa-kol-li-nen

Syven-tävä / Valin-nainen

Kirjan nimi

Kustan-taja

Tab

let-kou-

lu

Muuta

Äidinkieli

AI1-11

Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus.

Otava

Ruotsi B1

RUB11

RUB12

RUB13

X

X

X

Fokus 1

Fokus 2

Fokus 3

Otava

Otava

Otava

Englanti A1

ENA1

ENA2

ENA3

X

X

X

Insights 1

Insights 2

Insights 3

Otava

Otava

Otava

Matema-tiikka,

lyhyt

MAY1

MAB2

MAB3

X

X

X

Tekijä Yhteinen lukion matematiikka 1

Tekijä Lyhyt matematiikka 2

Tekijä Lyhyt matematiikka 3

SanomaPro

SanomaPro

SanomaPro

Matema-tiikka,

pitkä

MAY1

MAA2

MAA3

MAA4

MAA5

MAA11

X

X

X

X

X

X

Tekijä Yhteinen lukion matematiikka 1

Tekijä Pitkä matematiikka 2

Tekijä Pitkä matematiikka 3

Tekijä Pitkä matematiikka 4

Tekijä Pitkä matematiikka 5

Tekijä Pitkä matematiikka 11

SanomaPro

SanomaPro

SanomaPro

SanomaPro

SanomaPro

SanomaPro

Biologia

BI1

BI3

BI4

X

X

X

BIOS 1

BIOS 3

BIOS 4

SanomaPro

SanomaPro

SanomaPro

Maantiede

GE1

GE2

GE3

X

X

X

GEOS 1

GEOS 2

GEOS 3

SanomaPro

SanomaPro

SanomaPro

Fysiikka

FY1

FY3

FY4

X

X

X

Fysiikka 1

Fysiikka 3

Fysiikka 4

SanomaPro

SanomaPro

SanomaPro

Kemia

KE1

X

Lukion kemia 1

SanomaPro

Filosofia

FI3

X

Kirjallisuus sovitaan opetus-ryhmän kanssa.

Psyko-logia

PS1

PS3

X

X

Motiivi 1

Motiivi 3

SanomaPro

SanomaPro

Historia

HI1

HI5

X

X

Historia ajassa 1

Forum V – Ruotsin itämaasta Suomeksi

SanomaPro

Otava

Yhteis-kunta-

oppi

YH1

X

Forum 1 – suomalainen yhteiskunta

Otava

Uskonto

UE1

UE5

X

Valo I

Otava

Kirjallisuus sovitaan opetus-ryhmän kanssa.

Terveys-tieto

TE1

TE3

X

X

TERVE 1

TERVE 3

SanomaPro

SanomaPro

Opinto-ohjaus

OP1

X

X

11. luokka

Oppiaine

Kurssi-koodi

Pa-kol-li-nen

Syven-tävä / Valin-nainen

Kirjan nimi

Kustan-taja

Tab

let-kou-

lu

Muuta

Äidinkieli

AI1-11

Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus.

Otava

Ruotsi

RUB14

RUB15

RUB16

X

X

X

Fokus 4

Fokus 5

Fokus 6

Otava

Otava

Otava

Englanti A1

ENA4

ENA5

ENA6

ENA8

X

X

X

X

Insights 4

Insights 5

Insights 6

Otava

Otava

Otava

Kirjallisuus sovitaan opetus-ryhmän kanssa.

Matema-tiikka,

lyhyt

MAB4

MAB5

MAB6

MAB8

X

X

X

X

Tekijä Lyhyt matematiikka 4

Tekijä Lyhyt matematiikka 5

Tekijä Lyhyt matematiikka 6

Tekijä Lyhyt matematiikka 8

SanomaPro

SanomaPro

SanomaPro

SanomaPro

Matema-tiikka,

pitkä

MAA4

MAA6

MAA7

MAA8

MAA11

MAA12

X

X

X

X

X

X

Tekijä Pitkä matematiikka 4

Tekijä Pitkä matematiikka 6

Tekijä Pitkä matematiikka 7

Tekijä Pitkä matematiikka 8

Tekijä Pitkä matematiikka 11

Tekijä Pitkä matematiikka 12

SanomaPro

SanomaPro

SanomaPro

SanomaPro

SanomaPro

SanomaPro

Biologia

BI2

BI3

BI4

X

X

X

BIOS 2

BIOS 3

BIOS 4

SanomaPro

SanomaPro

SanomaPro

Maantiede

GE2

GE3

X

X

GEOS 2

GEOS 3

SanomaPro

SanomaPro

Fysiikka

FY3

FY4

X

X

Fysiikka 3

Fysiikka 4

SanomaPro

SanomaPro

Kemia

KE4

KE5

X

X

Lukion kemia 4

Lukion kemia 5

SanomaProSanomaPro

Filosofia

FI1

FI3

X

X

Idea 1

Otava

Kirjallisuus sovitaan opetus-ryhmän kanssa.

Psyko-logia

PS3

X

Motiivi 3

SanomaPro

Historia

HI2

HI5

X

X

Historia ajassa 2

Forum V – Ruotsin itämaasta Suomeksi

SanomaPro

Otava

Yhteis-kunta-

oppi

YH2

X

Forum 2 –taloustieto

Otava

Uskonto

UE2

UE5

X

X

Valo II

Otava

Kirjallisuus sovitaan opetus-ryhmän kanssa.

Terveys-tieto

TE1

TE3

X

X

TERVE 1

TERVE 3

SanomaPro

SanomaPro

Opinto-ohjaus

OP2

X

X

12. luokka

Oppiaine

Kurssi-koodi

Pa-kol-li-nen

Syven-tävä / Valin-nainen

Kirjan nimi

Kustan-taja

Tab

let-kou-

lu

Muuta

Äidinkieli

AI1-11

Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus.

Otava

Ruotsi

RUB17

X

Fokus 7

Otava

Englanti A1

ENA7

ENA8

X

X

Insights 7

Otava

Kirjallisuus sovitaan opetus-ryhmän kanssa.

Matema-tiikka,

Lyhyt

MAB8

X

Tekijä Lyhyt matematiikka 8

SanomaPro

Matema-tiikka,

pitkä

MAA9

MAA11

MAA12

X

X

X

Tekijä Pitkä matematiikka 9

Tekijä Pitkä matematiikka 11

Tekijä Pitkä matematiikka 12

SanomaPro

SanomaPro

SanomaPro

Biologia

BI3

BI4

X

X

BIOS 3

BIOS 4

SanomaPro

SanomaPro

Maantiede

GE2

GE3

X

X

GEOS 2

GEOS 3

SanomaPro

SanomaPro

Fysiikka

FY3

FY4

X

X

Fysiikka 3

Fysiikka 4

SanomaPro

SanomaPro

Kemia

KE4

KE5

X

X

Lukion kemia 4

Lukion kemia 5

SanomaProSanomaPro

Filosofia

FI3

X

Kirjallisuus sovitaan opetus-ryhmän kanssa.

Psyko-logia

PS3

X

Motiivi 3

SanomaPro

Historia

HI3

HI5

X

X

Historia ajassa 3

Forum V – Ruotsin itämaasta Suomeksi

SanomaPro

Otava

Yhteis-kunta-

oppi

YH1

X

Forum 1 – suomalainen yhteiskunta

Otava

Uskonto

UE5

X

Kirjallisuus sovitaan opetus-ryhmän kanssa.

Terveys-tieto

TE3

X

TERVE 3

SanomaPro

Opinto-ohjaus

OP2

X

X