OPPIKIRJAT lukuvuonna 2017 - 2018

Lukiolaiset hankkivat kirjat itse kirjakaupasta. Oppilaskunnalta kannattaa kysellä myös käytettyjä kirjoja. Oppilaskunta järjestää keväisin ja syksyisin vanhojen kirjojen myyntipäivän: tuo omat kirjasi myyntiin tai hanki käytettyjä kirjoja! Perusopetusluokille hankitaan kirjat koulun kautta yhteistilauksena.

10. luokka

Matematiikka lyhyt: MAY1: Yhteinen Tekijä, Lyhyt Matematiikka 1 (SanomaPro)

MAB 2-3: Yhteinen Tekijä, Lyhyt Matematiikka 2-3 (SanomaPro)

Matematiikka pitkä: MAY1: Yhteinen Tekijä, Lukion Matematiikka 1 (SanomaPro)

MAA2: Tekijä Pitkä matematiikka 2 (SanomaPro)

MAA3: Tekijä Pitkä matematiikka 3 (SanomaPro)

MAA5: Tekijä Pitkä matematiikka 5 (SanomaPro)

MAA10: Tekijä Pitkä matematiikka 10 (SanomaPro)

Äidinkieli: SÄRMÄ, Suomen kieli ja kirjallisuus. (Teoriaoppikirja)

Englanti: ENA1, ENA2, ENA3: Insights 1, 2 ja 3 (myös digikirja käy) (Otava) (LOPS2016)

Ruotsi: Pakolliset kurssit RUB1, RUB2 ja RUB3: Fokus 1, 2 ja 3 (Otava)

Saksa (A1) Genau 1, 2 ja 5 (myös eGenau – sähköinen oppikirja käy; LOPS2016) (SanomaPro)

Saksa (B2): Plan D 3, 4 ja 5 (myös digikirja käy; LOPS2016)

(SanomaPro)

HUOM! Saksan oppiaineessa ratkaistaan syksyllä, aletaanko lukea A1 vai B2 saksaa.¨

Saksa (B3) Plan D 1-3 (myös digikirja käy; LOPS2016)

(SanomaPro)

Fysiikka Pakollinen Kurssi FY 1: Fysiikka 1 (SanomaPro)

Syventävät Kurssit FY 2,5: Fysiikka 2,5 (SanomaPro)

Kemia: Pakollinen Kurssi KE 1: Lukion Kemia 1 (SanomaPro)

Syventävät Kurssit: KE 2,3: Lukion Kemia 2,3 (SanomaPro)

Biologia: Kurssi BI1: BIOS 1, Elämä ja evoluutio (LOPS 2016) (SanomaPro)

Maantieto: Kurssi GE1: GEOS 1, Maailma muutoksessa (LOPS 2016) (SanomaPro)

Uskonto: (Ev.lut.): Valo 1- juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (Otava)

Historia: Historia ajassa 1 – ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (SanomaPro)

Terveystieto: Kurssi TE1: TERVE 1, Terveyden perusteet (LOPS2016) (SanomaPro)

Valinnainen kurssi TE2: TERVE 2, Ihminen, ympäristö ja terveys (LOPS2016) (SanomaPro)

Yhteiskuntaoppi: Forum 3 Suomi - Eurooppa ja muuttuva maailma (Otava)

Psykologia: Motiivi 1 (Sanoma Pro)

Opinto-ohjaus: Pakollinen kurssi OP1: OP1 Minä opiskelijana (LOPS 2016, Tabletkoulu)

11. luokka

Matematiikka lyhyt: Pakolliset kurssit: MAB 4-6: Yhteinen Tekijä, 4-6

(SanomaPro)

Valinnainen syventävä kurssi: MAB 8, Yhteinen Tekija,8

(SanomaPro)

Matematiikka pitkä:

MAA6: Tekijä Pitkä matematiikka 6 (SanomaPro)

MAA7: Tekijä Pitkä matematiikka 7 (SanomaPro)

MAA8: Tekijä Pitkä matematiikka 8 (SanomaPro)

MAA10: Tekijä Pitkä matematiikka 10 (SanomaPro)

MAA13: Tekijä Pitkä matematiikka 13 (SanomaPro)

Äidinkieli: SÄRMÄ, Suomen kieli ja kirjallisuus. (Teoriaoppikirja).

Englanti: ENA4, ENA5, ENA6: Insights 4, 5 ja 6 (digikirja käy myös) (Otava) (LOPS2016)

Ruotsi: Pakolliset kurssit RUB3, RUB4 ja RUB5: Fokus 3, 4 ja 5 (Otava)

Syventävä kurssi RUB6: Magnet 6 (SanomaPro)

Saksa (B3): Plan D 3 ja 2 (LOPS2016)

(SanomaPro)

Fysiikka: Syventävät Kurssit: FY 2,5: Fysiikka 2,5 (SanomaPro)

Kemia:

Syventävät Kurssit: KE 2,3: Lukion Kemia 2,3 (SanomaPro)

Biologia: Kurssi BI2: BIOS 2, Ekologia ja ympäristö (LOPS2016) (SanomaPro)

Uskonto (Ev.lut.): Valo II (Otava)

Historia: Ihminen ajassa II – kansainväliset suhteet (SanomaPro)

Yhteiskuntaoppi: Forum 2 – lukion taloustieto (Otava)

Filosofia: Idea – johdatus filosofiaan 01

(Otava)

Opinto-ohjaus: Pakollinen kurssi OP2: OP2 Jatko-opinnot ja työelämä (LOPS 2016, Tabletkoulu)

Valinnaiset syventävät kurssit 11. - 12. luokka

Terveystieto: Valinnainen kurssi TE2: TERVE 2, Ihminen, ympäristö ja terveys (LOPS2016) (SanomaPro)

Uskonto: Valo III ja IIII (Otava)

Yhteiskuntaoppi: Käytettävät kirjat ja niiden käyttötapa sovitaan opetusryhmän kanssa.

Filosofia: Käytettävät kirjat ja niiden käyttötapa sovitaan opetusryhmän kanssa.

Psykologia: Persoona 4, Persoona 2 (Edita)

12. luokka

Matematiikka lyhyt: Pakolliset kurssit: MAB 6: Lyhyt matikka 6

(SanomaPro)

Valinnainen syventävä kurssi: MAB 8,

(SanomaPro)

Matematiikka pitkä: MAA10: Pitkä Matematiikka 10 (SanomaPro)

MAA13: Pitkä Matematiikka 12 (SanomaPro)

MAA15: Pitkä Matematiikka 14 Kertaus (SanomaPro)

Äidinkieli: SÄRMÄ, Suomen kieli ja kirjallisuus. (Teoriaoppikirja).

Englanti: Syventävät kurssit ENA7 ja ENA8: ProFiles 7 ja 8 (digikirja käy myös)

(SanomaPro)

Ruotsi: Syventavät kurssit RU6 ja RU7: Magnet 6 ja 7 (SanomaPro)

Soveltava kurssi RU8: Abi ruotsi (Otava)

Saksa (A1): (SanomaPro) Genau 6 (myös eGenau sähköinen oppikirja käy).

(Otava) Abi Saksa

(Otava) Tipp. Saksan kielioppi ja harjoitukset.

Fysiikka: Syventävä Kurssi: FY 2,5: Fysiikka 2,5 (SanomaPro)

Kemia: Syventävät Kurssit: KE 2,3: Lukion Kemia 2,3 (SanomaPro)

Uskonto: Ei kirjaa, tai sovitaan kurssin alettua.

Historia: Forum III – kansainväliset suhteet (Otava)

Yhteiskuntaoppi: Forum 1 – suomalainen yhteiskunta

Opinto-ohjaus: Syventävä kurssi OP2: OP2 Jatko-opinnot ja työelämä (LOPS 2016, Tabletkoulu)

Valinnaiset syventävät kurssit 11. – 12. luokka

Englanti (A1) Valinnainen syventävä kurssi, abikurssi ENA9: Käytettävä kirja sovitaan

opetusryhmän kanssa

Saksa (A1): Genau 7 ja 8 (myös eGenau sähköinen oppikirja käy) (SanomaPro)

Biologia: Valinnainen kurssi BI3: BIOS 3, Ympäristöekologia (SanomaPro)

Terveystieto: Valinnainen kurssi TE2: TERVE 2, Ihminen, ympäristö ja terveys (LOPS2016) (SanomaPro)

Uskonto: Sovitaan erikseen

Historia: Forum – Suomi esihistoriasta autonomian aikaan (Otava)

Yhteiskuntaoppi: Sovitaan erikseen

Filosofia: Käytettävät kirjat ja niiden käyttötapa sovitaan opetusryhmän kanssa

Psykologia: Persoona 4, Persoona 2 (Edita)

13. luokka

Matematiikka lyhyt: Vanhat MAB 1 - 8 ja MAB 9 (KERTAUSKURSSI) (SanomaPro)

Matematiikka pitkä: MAA10: Pitkä Matematiikka 10 (SanomaPro)

MAA13: Pitkä Matematiikka 12 (SanomaPro)

MAA15: Pitkä Matematiikka 14 Kertaus (SanomaPro)

Äidinkieli: Ei oppikirjaa, opettaja tuo materiaalin

Englanti: Syventävät kurssi ENA7: ProFiles 7 (digikirja käy myös)

(SanomaPro)

Kielioppikirjan hankinnasta sovitaan opetusryhmän kanssa.

Valinnainen syventävä kurssi, abikurssi ENA9: Käytettävä kirja sovitaan

opetusryhmän kanssa.

Ruotsi: Syventävä kurssi RU7: Magnet 7 (SanomaPro)

Soveltava kertauskurssi RU8: Abi ruotsi (Otava)

Saksa: Tipp. Saksan kielioppi ja harjoitukset. (Otava)

sekä Abi Saksa (Otava)

Biologia: Kootaan kirjapaketti kirjoittajien toiveiden mukaan!

Maantieto: Kootaan kirjapaketti kirjoittajien toiveiden mukaan!

Historia: Forum V Suomi esihistoriasta autonomian aikaan (Otava)

Yhteiskuntaoppi: Sovitaan erikseen

Uskonto (Ev.lut.): Sovitaan erikseen

Filosofia: Sovitaan erikseen

Terveystieto: Kootaan kirjapaketti kirjoittajien toiveiden mukaan!

Fysiikka: Kerrataan pakollista kurssia ja kerrataan/käsitellään syventäviä kursseja. FY 9 kertauskirja, Fysiikka-sarja (SanomaPro)

Kemia: Kerrataan pakollista kurssia ja kerrataan/käsitellään syventäviä kursseja.

KE 6: kertauskirja, Reaktio-sarja (SanomaPro)