Lahden Steinerlukioon hakeminen

Kirjoittanut: Essi KorhonenLahden Rudolf Steiner -lukioon hakeminen on helppoa, eikä varsinaista keskiarvorajaa ole. Steinerissä painotetaan hakijan omaa motivaatiota opiskeluun. Vaikka peruskoulu olisi sujunut huonommin, sen ei tarvitse vaikuttaa jatko-opintoihin. Steinerkoulu ei kuitenkaan ota kaikkia hakijoita sisään. Esimerkiksi oppilaat, joilla ei ole omaa kiinnostusta lukiota kohtaan tai eivät ole valmiita tekemään töitä opiskelun eteen, eivät välttämättä tule valituksi. Syksyllä 2013 Steinerlukioon hakeneista viisi aloitti opintonsa koulussa. Hakijoiden joukosta karsiutui valitsematta jääneiden oppilaiden lisäksi myös oppilaita, jotka syksyllä syystä tai toisesta eivät aloittaneet koulussa vaikka tulivatkin valituiksi.
Itse kuulin steinerkoulusta ensimmäisen kerran yhdeksännen luokan lopussa, kun aloin miettiä jatko-opiskeluvaihtoehtoja ja -paikkoja. Tulin koulun avoimien ovien -päivään tutustumaan kouluun ja päätös oli selvä. Tiedustelin koulun opinto-ohjaajalta Yrjö Hakuliselta, miten kouluun olisi mahdollista hakea. Yrjön neuvojen mukaisesti kirjoitin koululle avoimen hakemuksen, jossa kerroin kuka olen, mistä tulen ja miksi haluan kouluun. Hakemukseni esiteltiin opettajakunnalle, ja koulussa tehtiin päätös, kutsutaanko minut haastatteluun vai ei. Haastattelukutsun tultua valmistauduin haastatteluun, jossa tulisi olemaan paikalla kaksi henkilöä. Yleisesti haastattelussa on paikalla opinto-ohjaajan tai luokanvalvojan lisäksi joku aineenopettaja.

Odotin steinerkoululta hyvää yhteishenkeä ja lämmintä ilmapiiriä, jotka jo avoimien ovien -päivässä aistin. Odotin myös pieniä ryhmäkokoja, jotka ovat minun ja monen muun oppimiselle parempia kuin suuret ryhmäkoot. En ole joutunut pettymään, sillä esimerkiksi pitkän matematiikan ryhmässä meitä oppilaita on viisi. Myös opettajilla ja oppilailla on kaverilliset välit toisiinsa, mikä parantaa oppimistuloksia ja tekee oppimisesta hauskempaa. Suosittelen steinerlukiota kaikille taiteellisille tai taito- ja taideaineista kiinnostuneille oppilaille, jotka kokevat hyötyvänsä pienistä ryhmäkooista ja yksilöllisestä opetuksesta.