Pienessä lukiossa on puolensa

Kirjoittanut: Kira

Yhteishenki: Lahden Rudolf Steiner-koulun lukiossa oppilaat tuntevat toisensa, ja opettajakin voi käytävällä ohi mennessään heittää yläfemmat.

Alle sadan oppilaan lukiot ovat Suomessa harvassa. Lahden Rudolf Steiner-koulun lukion reilun 70 oppilaan joukko on yksityisten Steinerkoulujenkin mittapuulla varsin pieni. Vähäinen oppilasmäärä tuo kuitenkin haasteiden lisäksi mukanaan myös mahdollisuuksia. Siinä missä esimerkiksi kurssitarjontaa joudutaan resurssien vuoksi karsimaan, on pieni lukio ilmapiiriltään omaa luokkaansa.

Lahden Steiner-koulun 11. ja 12. luokan oppilaiden suhtautuminen lukioonsa osoittautui haastateltaessa yllättävän positiiviseksi. Pikkulukiossa nähdään pääasiassa olevan enemmän hyviä kuin huonoja puolia. Kiitosta saivat viihtyisä koulurakennus sekä ystävällinen henkilökunta. Steinerlukion omat kurssit ovat oppilaiden mielestä mukavaa vaihtelua lukupainotteisille pakollisille ja syventäville kursseille. Myös eurytmia tulee esille positiivisena asiana. Moni lukiomme oppilaista kokee Steinerlukioon kuuluvan lisävuoden tuovan varmuutta ylioppilaskirjoituksiin.
Lukion huonoja puolia kyseltäessä kaksi asiaa toistuivat oppilaiden vastauksissa uudelleen ja uudelleen: kurssitarjonta ja tiedonkulku. Monet tuskastelevat, kun syventäviä kursseja ei saada järjestettyä liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Lukion kurssitarjontaan toivottaisiin laajuutta. Eräs mainitsee myös, että taideaineiden kursseja voisi lukiossamme olla enemmän, ottaen huomioon Steinerkoulun maineen taidekouluna. Tiedon kulkeminen taas on asia, josta keskustellaan jatkuvasti. Ongelma on tiedostettu ja sen parantamiseksi on ryhdytty toimiin perustamalla oppilaille sähköpostit, jonne viikoittain lähetetään tiedot muun muassa tulevista tapahtumista sekä vanhempainilloista.

Lukiolaisten vastauksista yksi asia nousi selvästi esille: oppilaat arvostavat lukionsa yhteisöllisyyttä. Pienessä lukiossa kaikki tuntevat toisensa, ja myös opettajilla on läheisempi ja välittömämpi suhde oppilaisiinsa kuin suurissa “normaalilukioissa”. Lukiomme pienet ryhmäkoot takaavat sen, että opettajilla on enemmän aikaa auttaa ja panostaa oppilaiden opiskeluun. Oppilaat kokevat, että lukiossamme on rento, “inhimillinen meininki”, kun esimerkiksi kurssisuoritusten palautuspäivissä voidaan joustaa. Lukiolaisista on mukavaa käydä koulua, jossa he ovat yksilöitä opettajilleen.

Myös opettajat arvostavat lukion lämmintä ilmapiiriä. Seitsemän vuotta koulussamme äidinkieltä opettanut, ja nykyisin myös rehtorin virkaa hoitava Susanna Lindman kertoo nauttivansa työstään ja rakastavansa kollegoitaan. Hän kokee saavansa työssään sopivassa suhteessa vapautta ja vastuuta. Pieni opettajakunta mahdollistaa jokaiselle vapauden tehdä omaa työtään, mutta tarvittaessa myös saada tukea muilta opettajilta.

Samoin kuin oppilaansa, Susanna arvostaa lukion yhteishenkeä. Hän arvelee tämän ainutlaatuisen “steinerhengen” kumpuavan yhtenäiskoulun tarjoamasta jatkuvuudesta sekä lukiomme pienuudesta. Koska opettajat tuntevat oppilaansa hyvin, pystyvät he “näkemään” jokaisen ja myös puuttumaan esimerkiksi kiusaamiseen. Susanna kokee, että koulussamme saa olla oma itsensä ja esillä, haluamassaan määrin. Hänen mielestään steinerpedagoginen opetus ja koulun omat aineet sekä luokkien yhteiset projektit ovat hyväksi nuorille.

Myös Susanna tiedostaa lukiomme kurssitarjonnan puutteet ja pahoittelee sitä. Hän kertoo pienen opettajakunnan vaikeuttavan erilaisten oheistoimintojen järjestämistä lukiossa. Susanna toivoisi voivansa tarjota enemmän vaihtelua lukion äidinkielen kurssien sisältöjen käsittelytapoihin, muttei koulun ainoana äidinkielenopettajana pysty repeämään joka suuntaan. Hän harmittelee myös sitä, että koulumme on erityiskouluna yksin omassa saarekkeessaan ja lukiomme on Lahden lukioiden joukossa irtonainen. Susanna haluaisi lukiomme maineen parantuvan lahtelaisten nuorten keskuudessa.

Vaikka lukiolaiset ovatkin koulumme äitihahmon mielestä yhtä porukkaa, toivoisi hän vielä enemmän yhteishenkeä lukioon. Oppilaiden pitäisi olla ylpeitä “steinerilaisuudestaan” ja levittää sanomaa koulun hyvistä puolista eteenpäin. Niitä kun kaikesta päätellen on varsin paljon.