Hallinto

Lahden steinerkoulua ylläpitää Lahden Rudolf Steiner -koulun Kannatusyhdistys ry.

Yhdistyksen jäseniä voivat olla 18-vuotta täyttäneet ja kannatusyhdistysmaksun maksaneet henkilöt. Toiminnassa noudatetaan lainsäädäntöä ja koulun johtosääntöä sekä ihmisystävällisiä arvoja.

Johtokunta vastaa opetuksen järjestämisestä, koulun taloudesta ja henkilöstöhallinnosta. Johtokunnan jäsenet ovat vanhempien edustajia, kaupunginvaltuuston valitsemia kaupungin edustajia, sihteerinä koulun talouspäällikkö, päiväkodin edustaja, opettajakunnan edustajina rehtori ja apulaisrehtori. Johtokunnan puheenjohtaja on Marko Varjos. Johtokunnan vanhempainedustajat valitaan vuosittain Kannatusyhdistys ry:n syyskokouksessa.

Hallintoryhmä vastaa koulun hallinnollisista tehtävistä. Jäsenet ovat rehtori, apulaisrehtori, ylä- ja alaluokkien puheenjohtajat. Tarvittaessa talouspäällikkö.

Opettajakunta vastaa koulun opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista ja päätöksistä.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön kuuluvat talouspäällikkö, koulusihteeri, keittiöhenkilökunta, koulunkäyntiavustajat, muut avustajat, iltapäiväkerhon työntekijät, siistijät ja kouluisäntä.

Työryhmät vastaavat erilaisista kouluun liittyvistä, opetustyön ulkopuolisista tehtävistä.

Hallinto