Koulumme

Steinerkoulu on valtionapua saava yksityinen koulu, jota koulun Kannatusyhdistys ylläpitää ja tukee. Kannatusyhdistyksen muodostavat oppilaiden vanhemmat. Steinerkoulu ei ole uskonnollinen eikä elämänkatsomuksellinen koulu, vaan sen erityistehtävänä on steinerpedagoginen opetus, www.steinerkasvatus.fi.

Taito- ja taideaineisiin liittyvien kustannuksien kattamiseksi vanhemmat maksavat tukimaksun. Tukimaksu on vapaaehtoinen, mutta erittäin tärkeä ja toivottava tuloerä koulun vakaan käyttötalouden turvaamiseksi. Lukuvuoden 2020 - 2021 tukimaksu on perhekohtainen ja määräytyy lapsiluvun mukaan. Varoja kerätään myös järjestämällä erilaisia tapahtumia, kuten lastenjuhlia ja myyjäisiä, suurkirpputori ym.

Koulu on perustettu vuonna 1970 ja koulurakennus valmistui vuonna 1988. Se sijaitsee kauniissa koivikossa Vesijärven rannalla, Jalkarannassa. Samassa rakennuksessa ovat perusopetuksen luokat ja lukio. Oppilasmäärä on noin 300.

Koulussa noudatetaan steinerpedagogista opetussuunnitelmaa ja opetusmenetelmiä. Perusopetuksessa opetussuunnitelma poikkeaa jonkin verran peruskoulun opetussuunnitelmasta. Arviointiperusteet ovat samat 9. luokan jälkeen ja lukiossa.

Yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa järjestetään iltapäivähoitoa koululaisille.

 

Työskentelyn ominaispiirteitä

Steinerkoulun perustana ovat vanhat, klassiset arvot: pyrkimys tiedossa totuuteen, tunteessa kauneuteen ja teoissa hyvyyteen. Opetuksen tavoitteena on kasvattaa oppilaita niin, että he kunnioittavat ja ymmärtävät luontoa sekä toisia ihmisiä, ovat kiinnostuneita elämästä, muodostavat omia mielipiteitä ja osaavat toimia vastuuntuntoisesti yhteiskunnassa. Kunkin yksilöllisyyttä kunnioitetaan ja kasvatetaan yhteisöllisyyteen.

- kansainvälinen, ikäkausiopetukseen perustuva opetussuunnitelma
- jakso-opetus
- vieraita kieliä, englantia ja saksaa, jo ensimmäiseltä luokalta alkaen
- steinerkoulujen omat oppiaineet: muotopiirustus ja eurytmia. Muotopiirustus vahvistaa hahmottamiskykyä. Eurytmia on taideliikuntaa. 
- useimmissa aineissa oppilaat tekevät itse työvihkonsa
- taiteellinen ja käytännöllinen työ läpäisee kaiken opetuksen
- varsinaisia taideaineita, kuten maalausta ja piirustusta, musiikkia, muovailua, puhetaitoa, näyttelemistä ja eurytmiaa harjoitetaan koko kouluajan
- näytelmät innostavat esiintymään. Alemmilla luokilla esitetään lyhyempiä kuvaelmia ja pienimuotoisia näytelmiä, 5., 8. ja 12. luokilla pitempiä esityksiä.
- luokilla 1 - 6 oppilaat saavat numeroarvostelun sijaan sanallisen lausunnon. 7. luokalta alkaen oppilaat saavat lausuntotodistuksen lisäksi numerotodistuksen. 
- luokilla 1 - 8 oppilaita opettavat aineopettajat ja mahdollisuuksien mukaan sama luokanopettaja
- 9. luokalla ja lukiossa luokkia ohjaavat luokanvalvojat ja aineenopettajat. Lukiossa oppilaille on tarjolla koulukohtaisia steinerkursseja, kuten päättötyön tekeminen, näytelmä, arkkitehtuuri, kulttuurimatka ym. Steinerlukion vahvuuksia ovat steinerkurssien lisäksi yhteisöllisyys, turvallisuus ja luokallisuus.
Faktaa ja fiktiota steinerkoulusta: katso www.steinerkoulu.fi