Luokat

Lahden steinerkoulussa saa esiopetusta, perusopetusta ja lukio-opetusta. Opetussuunnitelma on rakennettu noudattamaan ikäkausiopetusta ja luovaa työskentelytapaa. Käytännössä tämä näkyy kunkin luokka-asteen ominaispiirteinä: pedagogiikka tukee oppilaan terveen tunne-elämän kehittymistä.