2. luokka

Mitä pienempi lapsi on kyseessä, sitä tärkeämpää on oppitunnin, koulupäivän, viikon ja koko kouluvuoden rytmittäminen hengittäväksi kokonaisuudeksi. Koulunkäynti on elämän sisään ja ulos hengittämistä, toiminnan ja ajatuksen liittämistä yhteen tunteiden avulla. Oppiminen tapahtuu koko keholla. 

Lapsen temperamentti on vihjeenä opettajalle, miten kyseinen lapsi tulee kohdata, jotta oppimiselle ei tule turhia esteitä. Päämääränä on, että lapsi alkaa hallita omaa temperamenttiaan eikä temperamentti lasta. Kun lapsi kokee tulleensa nähdyksi ja kuulluksi, hyväksytyksi omana itsenään, syntyy opettajan ja oppilaan välille luonnollinen auktoriteettisuhde, jossa lapsi voi turvallisesti nojata opettajaansa.

Toinen luokka on sosiaalisen muotoutumisen vahvaa aikaa. Silloin järjestämme tilaisuuksia luokkahengen kasvattamiseksi. Kahdeksanvuotiaan muistin kehittymistä tuemme monin tavoin ja ulkoa oppimisen ilo saa sijansa oppituntien virkistyksenä. Opetus tapahtuu edelleen mielikuvitukseen vetoavan kuvaopetuksen muodossa, ei käsitteellisesti.

Äidinkielessä painottuvat pienet kirjaimet, lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen. Laskennossa liikutaan lukualueilla 1-100 kaikilla laskutavoilla. Muotopiirustus tuo peilauksen ja ornamenttien haasteet.

Lahden Steinerkoulu: 2. luokkaLahden Steinerkoulu: 2. luokkaLahden Steinerkoulu: 2. luokkaLahden Steinerkoulu: 2. luokkaLahden Steinerkoulu: 2. luokkaLahden Steinerkoulu: 2. luokkaLahden Steinerkoulu: 2. luokkaLahden Steinerkoulu: 2. luokkaLahden Steinerkoulu: 2. luokkaLahden Steinerkoulu: 2. luokka