Kuva

Päiväkoti ja esikoulu

Lahden Rudolf Steiner -koulun päiväkoti ja esiluokka
Sammalsuonkatu 15
15900 Lahti

puh. 050 4667 718, 050 4668 770

tarha(ät)lahdensteiner.fi

Ilmoittautumisia otetaan vastaan ympäri vuoden kotisivujen nettihakemuksella tai steinerkoulun kansliassa puh. 050 4668 077. Päiväkotiin ja esiopetukseen ilmoitettujen lasten vanhemmat kutsutaan informaatioiltaan helmikuussa.

Lahden Steinerpäiväkoti sijaitsee Jalkarannassa, kauniissa vanhassa hirsirakennuksessa. Päiväkodissa on kolme ryhmää 3 - 7 -vuotiaille lapsille. Kokopäiväisiä varhaiskasvatuspaikkoja on 35. Esiopetusta on aamupäivisin klo 8.30 - 12.30 välisenä aikana ja esiluokkalaisilla on mahdollisuus iltapäivähoitoon. Esikoululaiset toimivat osan ajasta omana ryhmänään ja osan päivästä he viettävät omassa ryhmässään toisten 3 - 7 -vuotiaiden kanssa.

TOIMINTA-AJATUS

Lapsi on luonnostaan aktiivinen ja kiinnostunut oppimaan uusia asioita. Oppiminen on iloinen asia. Lapsen ensisijainen kokemis-ja oppimismuoto on leikki. Oppiminen tapahtuu luontevasti arjen tilanteista, osana hoitoa ja kasvatusta. Kasvatus ja opetus ovat nivoutuneina päiväkodin toiminnan sisältöihin.

ARVOPOHJA

Steiner-päiväkodin varhaiskasvatus liittyy suomalaisen varhaiskasvatuksen arvopohjaan, joka perustuu kansainvälisiin lapsen oikeuksiin sekä perusoikeussäännöksiin. Lapsella on oikeus onnelliseen lapsuuteen, tasapainoiseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Lapsi on onnellinen, kun hänestä huolehditaan, asetetaan rajat ja annetaan rakkautta.

PÄIVÄKODIN RYTMIT

Laulut ja lorut kuuluvat viikon jokaiseen päivään. Päivä rakentuu siten, että aamupiirin ja satuhetken jälkeen on aina vapaan leikin vuoro. Viikkorytmissä on jokaisella päivällä oma teemansa, esimerkiksi maalaus, leivonta, satu, liikunta ja retkipäivä. Vuoden kiertokulussa ovat tärkeitä juhlat, kuten sadonkorjuu-, lyhty-, adventti-, joulu- ja pääsiäisjuhlat. Lapsen oma syntymäpäivä on myös yksi vuoden tärkeimmistä päivistä.

LEIKKI

Päiväkoti antaa lapselle puitteet terveisiin aistikokemuksiin ja vapaaseen leikkiin. Värit ovat puhtaita ja muodot yksinkertaisia. Materiaalit ovat puuta, puuvillaa,silkkiä, villaa tai muuta luonnonmateriaalia. Ympäristö tukee leikkiä, joka kumpuaa lapsen omasta mielikuvituksesta. Viitteelliset luonnonmateriaaleista valmistetut leikkikalut antavat tilaa mielikuvitukselle.

RAVINTO

Päiväkodissa on oma keittäjä. Hän valmistaa lapsille monipuolista kasvisruokaa, joka on pääsääntöisesti valmistettu luomu ja Biodyn-raaka-aineista. Kalaruokaa tarjotaan muutaman kerran kuukaudessa. Lapset syövät päivän aikana aamiaisen, lounaan ja iltapäivän välipalan.

VANHEMPAIN YHDISTYS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää päiväkotilasten vanhempien ja päiväkodin välistä yhteistoimintaa, tukea päiväkotia ja henkilökuntaa niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään, tuoda esille vanhempien kannanottoja päiväkodin kasvatusta koskevissa kysymyksissä ja toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.

Yhteistyö muutenkin vanhempien kanssa on kiinteää. Juhlien ja lastentapahtumien lisäksi päiväkodissa järjestetään säännöllisesti vanhempainiltoja, kasvatuskeskusteluja vanhempien kanssa ja talkooilloissa valmistamme yhdessä  esim. myyjäistuotteita lastenjuhliin.